การสร้าง Label ด้วย Microsoft Word (Mail Merge)

การสร้าง Label ด้วย Microsoft Word (Mail Merge)


การสร้าง Label ด้วย Microsoft Word (Mail Merge)

1. เปิด MS Word แล้วเลือกเมนู Tools -> Mail Marge ดังรูป

2. จะปรากฎ Wizard Mail Merge ขึ้น ให้เลือกหัวข้อ Labels แล้วคลิ๊ก Next : Starting document ดังรูป

3. ใน Step 2 ให้ทำการเลือกหัวข้อ Label Options ซึ่งจะแสดง Windows ดังรูป
4. คลิกปุ่ม New Label

5. จะแสดง Windows New Custom Laser ขึ้นมา เพื่อให้เรากำหนดขนาดของ Label ดังรูป

ตัวอย่างการ Set Size Label ขนาด A12

ตัวอย่างการ Set Size Label ขนาด A9

6. เมื่อกดปุ่ม OK ที่หน้าเอกสารจะปรากฎตาราง ที่มีลักษณะของ Label แล้วให้กดปุ่ม
Next : Select Recipients ดังรูป

7. ใน Step 3 จะเป็นการเลือก หัวข้อ Browse เพื่อทำการเลือกข้อมูล (รายชื่อ) ที่ต้องการจะพิมพ์ลง
Label (ในที่นี้ ตัวอย่างเป็น Excel File) ดังรูป

8. ทำการเลือก Sheet ของ Excel ที่มีข้อมูลที่ต้องการจะพิมพ์ ดังรูป

9. จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ใน Excel File ขึ้นมา ให้เราทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการจะพิมพ์ลง
Label ดังรูป แล้วกดปุ่ม OK เมื่อออกจากหน้าต่างเลือกข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

10. Step 4 จะเป็นการออกแบบหน้าตา Label ให้ทำการออกแบบที่ Label แรก โดยทำการใส่ข้อความที่
Label (ใน ตัวอย่างพิมพ์คำว่าเรียน ดังรูป) แล้วกดปุ่ม More Items…

11. จะแสดง Windows Insert Merge Field ให้เราเลือก ข้อมูลที่ต้องการจะพิมพ์ลงใน Label แทรก
ด้วยการกดปุ่ม Insert ดังรูป

12. ทำการจัดตกแต่งหน้าตาของ Label ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม Update all Labels แล้วกดปุ่ม Next

13. Step 5 ให้กด Next : Complete the Merge หลังจากนั้นจะเข้าสู่ Step 6 ซึ่งจะเป็นการสั่งพิมพ์
หรือ บันทึกเป็น MS Word (Edit individual labels) ดังรูป

14. หากเลือก Edit individual labels จะแสดง Windows Merge to New Document
เลือก All แล้วเลือก OK ซึ่งจะแสดง Label ทั้งหมด ดังรูป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under IT Tips and Tricks

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s